Portal Wtorek - 11 grudnia 2018 Biny, Damazego, Waldemara     
Menu
Szukaj
Przetargi aktualne:
Nie znaleziono żadnych przetargów.

Przetargi zakonczone:
Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Gminy w Moszczenicy (2005-03-11)
Termorenowacja – docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Rozdzielu (2003-08-11)
Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Przedszkola w m. Kryg i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (2003-08-11)
Sprzedaż w rokowaniach nieruchomości gminnych (2003-06-30)
Usługi geodezyjne i kartograficzne (2003-06-09)
Budowę Sali gimnastycznej z zespołem 4 klas i zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół w Szalowej (2003-05-07)
sprzedaż,dostawę i montaż wyposażenia hali sportowej (2003-02-18)


Przetargi z UZP:

utrzymanie w czystości i porządku terenu miasta Gorlice poprzez wywóz odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (2004-07-01)
dostawę materiałów masowych na obwody drogowe w Libuszy i Uściu Gorlickim.(PKWiU: 14.21.1) (2003-12-19)
transport technologiczny.(PKWiU: 60.24.0) (2003-12-16)
wykonanie termomodernizacji elewacji frontowych na dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kołłątaja 11 i ul. Legionów 3 w Gorlicach. (2003-12-06)
sprzedaż ambulansu sanitarnego "R" wraz z wyposażeniem medycznym.(PKWiU: 34.10.5) (2003-12-03)
wykonanie zasilania w energię cieplną z Elektrociepłowni obiektów Przychodni Rejonowej przy ulicy Jagiełły i Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ulicy Jagiełły w Gorlicach. (2003-11-24)
budowę ulicy Warneńczyka w Gorlicach - Etap III (2003-11-21)
BANKOWY KREDYT INWESTYCYJNY W WYSOKOŚCI 750.000 ZŁ NA DOBUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZESPOLEM 4 KLAS I ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZALOWEJ.(PKWiU: 65.12.1) (2003-11-20)
budowę ulicy Paderewskiego - etap III w Gorlicach (2003-11-06)
budowę ulicy Reymonta i odcinka ulicy Krzewickiego w Gorlicach. (2003-10-31)
wykonanie oświetlenia stoków Magury Małastowskiej (2003-10-27)
udzielenie i obsługę kredytu termomodernizacyjnego długoterminowego złotowego na sfinansowanie zadania: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w sołectwie Kobylanka".(PKWiU: 65.12.1) (2003-10-27)
modernizację Oczyszczalni Ścieków w Gorlicach.(PKWiU: 45.21.6) (2003-10-17)
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach (2003-10-15)
rozbudowę budynku przedszkola i nadbudowę szkoły podstawowej i gimnazjum w Libuszy wraz z urządzeniami towarzyszącymi - etap I w zakresie: nadbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum - stan surowy zamknięty oraz wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej. (2003-10-10)
przebudowę stropodachów na dachy dwuspadowe w Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Michalusa 14. (2003-10-10)
wykonanie projektu budowlano - wykonawczego pn. Rozwiązanie gospodarki ściekowej Gminy Miejskiej Gorlice Gminy Gorlice Gminy Łużna wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - (II postępowanie). (2003-10-04)
odbudowę po powodzi drogi gminnej Nowica przez wieś dł. 5 km PL01.12.01.01.028 (Projekt).(PKWiU: 45.23) (2003-10-01)
wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 33 w Gorlicach. (2003-09-25)
dostawę płynów infuzyjnych.(PKWiU: 24.41.1) (2003-09-25)
dostawę płynów opatrunkowych (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 7).(PKWiU: 24.42.2) (2003-09-25)
dostawę erytropoetyny w ilości łącznej 9 500 000 j.m.(PKWiU: 24.41.5) (2003-09-23)
wymianę instalacji elektrycznej w Gorlickim Centrum Kultury (2003-09-17)
odbudowę podpór mostu na rzece Biała w Jankowej II tura. (2003-09-17)
odbudowę drogi powiatowej Libusza-Lipinki-granica powiatu. (2003-09-15)
odbudowę po powodzi dróg gminnych (4 zadania): (2003-09-05)
1) odbudowę po powodzi drogi gminnej Uście Gorlickie - osiedle Homola (nad szkołą) dł 350 m (2003-09-05)
odbudowę dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi w lipcu 2001 r. (2003-09-05)
wykonanie kanalizacji sanitarnej ulicy Kościuszki w Gorlicach (2003-08-27)
modernizację kotłowni z węglowej na gazową (kotły kondensacyjne o łącznej mocy 450 kW) w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej. (2003-08-26)
przebudowę dachu wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieczu - I etap. (2003-08-26)
odbudowę po powodzi drogi gminnej Zdynia - Ług - Smerekowiec przez wieś dł. 17 km zakres robót obejmuje: nawierzchnia asfaltowa podbudowa tłuczniowa pobocza żwirowe roboty ziemne na rowach.(PKWiU: 45.23) (2003-08-22)
ochronę mienia Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach pow. nieruchomości 84 ha.(PKWiU: 74.60.1) (2003-08-20)
obsługa techniczna Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 4).(PKWiU: 45.44.2) (2003-08-19)
budowę sali gimnastycznej w Uściu Gorlickim - roboty budowlane wykończeniowe i zewnętrzne.(PKWiU: 45.21) (2003-08-18)
wykonanie remontu kładki wiszącej dla pieszych do Parku na rzece Ropa w Gorlicach (2003-08-08)
przebudowę dachu oraz wykonanie docieplenia ścian wraz z kolorystyka budynku Szkoły Podstawowej w Wójtowej w zakresie - przebudowa dachu.(PKWiU: 45.21.1) (2003-07-31)
termomodernizację sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Kromera w Gorlicach. (2003-07-24)
adaptację parteru rozbudowy remizy OSP w Lipinkach na Ośrodek Zdrowia w zakresie - budowa ścian piętra stropu i dachu.(PKWiU: 45.25.1) (2003-07-23)
budowę ulicy Paderewskiego - etap III w Gorlicach (II postępowanie) (2003-07-15)
dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 2).(PKWiU: 33.10.1) (2003-07-10)
przebudowę dachu wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieczu - I etap. (2003-07-07)
usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych. (2003-07-05)
bUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZESPOŁEM 4 KLAS I ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W SZALOWEJ.(PKWiU: 45.21.1) (2003-07-05)
wykonanie termomodernizacji wymiany stolarki oraz zmodernizowanie i optymalizację systemu cieplnego w bud.administracyjnym Urzędu Gminy Łużna z Bankiem Spółdzielczym Gorlice-Oddział Łużna finansowanego częściowo z oszczędności w zużyciu energii po przeprowadzeniu modernizacji bez zaciągania kredytu przez Gminę - system ESCO.(PKWiU: 40.30.1) (2003-07-05)
wykonanie termomodernizacji wymiany stolarki oraz zmodernizowanie i optymalizację systemu cieplnego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łużnej z Rewirem Policji Łużna finansowanego częściowo z oszczędności w zużyciu energii po przeprowadzeniu modernizacji bez zaciągania kredytu przez Gminę - system ESCO.(PKWiU: 40.30.1) (2003-07-05)
wykonanie termomodernizacji wymiany stolarki oraz zmodernizowanie i optymalizację systemu cieplnego w budynku Ośrodka Zdrowia (Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łużnej finansowanego częściowo z oszczędności w zużyciu energii po przeprowadzeniu modernizacji bez zaciągania kredytu przez Gminę - system ESCO.(PKWiU: 40.30.1) (2003-07-05)
wykonanie termomodernizacji wymiany stolarki oraz zmodernizowanie i optymalizację systemu cieplnego w bud. Wiejskiego Domu Kultury w Łużnej finansowanego częściowo z oszczędności w zużyciu energii po przeprowadzeniu modernizacji bez zaciągania kredytu przez Gminę - system ESCO.(PKWiU: 40.30.1) (2003-07-05)
przebudowę systemu grzewczego w budynkach firmy - likwidacja kotłowni węglowych i montaż systemu zasilanego gazem ziemnym. (2003-07-03)
dostawę leków: antybiotyki leki psychotropowe cytostatyki heparyny substancja do receptury środki kontrastowe leki rożne (dopuszcza się składanie ofert częściowych liczba zadań: 232).(PKWiU: 24.42.1) (2003-07-02)
dostawy kostki brukowej wibroprasowanej.(PKWiU: 26.61.1) (2003-06-27)
wybór banku na pozyskanie długoyerminowego kredytu w wysokości 860 000 PLN w celu finansowania zadań inwestycyjnych w gm. Biecz zaplanowanych do realizacji w roku 2003.(PKWiU: 65.12.1) (2003-06-27)
modernizację i przebudowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Gorlicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej (2003-06-26)
budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Moszczenicy z zapleczem administracyjno-dydaktycznym.(PKWiU: 45.21.1) (2003-06-23)
zmianę stropodachu i wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatonowicach gmina Gorlice: (2003-06-17)
wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Kobylance gmina Gorlice: (2003-06-17)
modernizację magistrali c.o. - z rur preizolowanych z izolacją standard - wyposażoną w instalację alarmową - długość ca 178 mb 2 x Dz 400/560 Gorlice ul. Okrzei - Tuwima. (2003-06-08)
dostawę używanej maszyny do przygotowywania tras narciarskich wraz z frezem.(PKWiU: 34.10.53-00.20) (2003-06-05)
odbudowę po powodzi drogi gminnej Nowica przez wieś gł 5 km PL01.12.01.01.028 (projekt) roboty rozszerzajace.(PKWiU: 45.23) (2003-05-20)
budowę sali gimnastycznej w Uściu Gorlickim - stan surowy otwarty.(PKWiU: 45.21.) (2003-05-20)
dostawę ambulansu sanitarnego "R" wraz z wyposażeniem medycznym dla potrzeb SPPPR Gorlice.(PKWiU: 34.10.5) (2003-05-20)
dostawy kostki brukowej wibroprasowanej.(PKWiU: 26.61.12-40.19) (2003-05-16)
wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 19 w Gorlicach. (2003-05-15)
odbudowę podpór mostu na rzece Biała w Jankowej (2003-05-14)
modernizację oczyszczalni ścieków w Gorlicach.(PKWiU: 45.21.6) (2003-05-14)
dostawę węgla dla kotłowni centralnej. Miał sortyment 21x18x08 w ilości 2 000 ton. Groszek sortyment 25x7x07 w ilości 1 000 ton.(PKWiU: 10.10.1) (2003-05-13)
świadczenie usług transportowych - transport materiałów masowych.(PKWiU: 60.24.16) (2003-04-29)
sprzedaż ambulansu sanitarnego "R" wraz z wyposażeniem medycznym dla potrzeb SPPPR Gorlice.(PKWiU: 34.10.5) (2003-04-15)
usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych. (2003-04-09)
modernizację sieci wodociągowej fi 100 w ulicy Kopernika w Gorlicach. (2003-04-08)
modernizację kotłowni z węglowej na gazową (kotły kondensacyjne o łącznej mocy 450 kW) w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej. (2003-04-07)
świadczenie usług transportowych - transport materiałów masowych.(PKWiU: 60.24.16) (2003-04-03)
dostawę masy mineralno-asfaltowej wiążącej masy mineralno-asfaltowej wiążącej I standard.(PKWiU: 14.50.1) (2003-03-31)
wykonanie kanalizacji sanitarnej osiedla Zagórzany w Gorlicach - Zlewnia C - II etap (2003-03-24)
remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami w ciągach dróg powiatowych. (2003-03-20)
roboty drogowe - remont dróg gminnych w miejscowościach Ropa Łosie i Klimkówka.(PKWiU: 45.23.1) (2003-03-09)
wykonanie projektu budowlano- wykonawczego pn. "Rozwiązanie gospodarki ściekowej Gminy Miejskiej Gorlice Gminy Gorlice Gminy Łużna" wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. (2003-02-20)
wywóz odpadow komunalnych stałych z terenu gminy Ropa.(PKWiU: 90.00.2) (2003-02-14)
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego miasta i gminy Biecz.(PKWiU: 74.20.1) (2003-02-13)
odbudowę mostu z dojazdami w ciąu drogi gminnej Nr 3517 Garwaszówka - Podwawrzka w Ropie.(PKWiU: 45.21.2) (2003-02-09)
wykonanie prac budowlanych oraz wszelkich innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Lipinkach zakres - wykonanie stanu surowego przykrytego.(PKWiU: 45.21.1) (2003-02-06)
budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Moszczenicy z zapleczem administracyjno-dydaktycznym.(PKWiU: 45.21.1) (2003-02-04)
roboty drogowe - budowę drogi gminnej "Łosianka" w Łosiu.(PKWiU: 45.23.1) (2003-01-16)
budowę hali sportowej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu i Gminy Biecz. (2003-01-07)
wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg - Starostwa Powiatowego w Gorlicach.(PKWiU: 28.75.2) (2002-12-30)
dostawę materiałów masowych na obwody drogowe w Libuszy i Uściu Gorlickim.(PKWiU: 14.21.1) (2002-12-30)
gwarancyjne utrzymanie w ruchu urządzeń medycznych.(PKWiU: 33.10.9) (2002-12-30)
dostawę odczynników dla Pracowni Immunologicznej wraz z dzierżawą aparatu.(PKWiU: 24.66.4) (2002-12-19)
zbiórkę segregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów nie nadających się do segregacji na terenie gminy Bobowa.(PKWiU: 90.00.2) (2002-12-17)
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom